Hjertehealing

Hjertehealing er en healingsform der jeg stiller meg til rådighet som kanal for den healende kjærlighetsenergi fra universet.

Min oppgave er å formidle den guddommelige kjærlighet så rent og dypt som mulig.

Metoden er mild men dyptgående, og kan hjelpe oss til å komme gjennom utfordringer vi har nå men også gamle sår kan forløses i en slik prosess.

En time består av en innledende samtale før du legger deg til rette på benken og mottar healingen.